Showing 1–12 of 18 results

Lamy nổi tiếng với sự đa dạng trong các thiết kế của bút. Sự đa dạng này xuất hiện ở cả màu sắc, loại bút, dòng bút. Và đặc biệt là các phiên bản màu sắc đặc biệt chỉ xuất hiện vào trong những thời điểm nhất định. Tại đây bạn sẽ được khám phá, tìm kiếm những phiên bản Limited Edition mà hãng Lamy đã ra mắt trong thời gian qua.

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

BỘ QUÀ TẶNG – LAMY STUDIO – BLACK FOREST (SPECIAL EDITION)

2.980.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi Lamy Aion DarkGreen (Limited Edition 2021)

1.980.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi Lamy AL Star Azure (Special Edition 2021)

980.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi Lamy AL Star Cosmic (Special Edition 2021)

980.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi Lamy Safari Savannah (Special Edition 2021)

790.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi Lamy Safari TerraRed (Special Edition 2021)

790.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi nước Lamy Aion DarkGreen (Limited Edition 2021)

2.690.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi nước Lamy AL Star Azure (Special Edition 2021)

1.290.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi nước Lamy AL Star Cosmic (Special Edition 2021)

1.290.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi nước Lamy Safari Savannah (Special Edition 2021)

980.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút bi nước Lamy Safari TerraRed (Special Edition 2021)

980.000

Các phiên bản Đặc biệt/Giới hạn - Special/Limited Edition

Bút máy Lamy AL Star Azure (Special Edition 2021)

1.490.000