Showing 1–12 of 15 results

Bút dạ Lamy – Rollerball, ở Việt Nam thường gọi là bút bi nước. Có thể coi như một dòng sản phẩm nằm giữa bút bi và bút máy. Với sự tiện lợi từ ống mực refill giống bút bi, bạn không cần phải nghĩ về chuyện bơm mực. Chữ viết có màu sắc đậm và rõ nét giống như bút mực. Lamy Rollerball là sự lựa chọn thỏa mãn tiêu chí tiện lợi và yêu cầu khắt khe về chữ viết.

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy 2000

3.980.0008.980.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Accent

2.980.0004.980.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Aion

2.690.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy AL Star

1.290.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Imporium

14.980.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy LX (Live Deluxe)

1.790.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Pur

1.290.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Safari

890.000980.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Scala

4.980.0005.490.000

Bút bi nước Lamy - Rollerball

Bút bi nước Lamy Studio

2.690.0003.980.000